Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Škola > Projekty školy > Zkvalitnění vzdělávání na SOŠ a VOŠ

Zkvalitnění vzdělávání na SOŠ a VOŠZkvalitnění vzdělávání na SOŠ a VOŠ

Od září 2017 naše škola realizuje projekt s názvem Zkvalitnění vzdělávání na střední a vyšší škole v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Obsahem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů nejen prostřednictvím dalšího vzdělávání a sdílení zkušeností s pedagogy jiných škol, ale také prostřednictvím tandemové výuky, spolupráce pedagogů v rámci školy nebo zapojením odborníka z praxe do výuky.

Vyučující zapojení v projektu se vzdělávají v anglickém jazyce prostřednictvím jazykových kurzů. Zde spolupracujeme s jazykovou školou ABC English, ale i se SSŠ v Brně. V oblasti osobnostního rozvoje byla realizována školení prostřednictvím agentur Dialog a Kynclovi.

Odborní učitelé oboru masér sportovní a rekondiční realizují ve svých hodinách tandemovou výuku a taktéž se zapojili do aktivity vzájemné spolupráce pedagogů. Sdílení zkušeností s pedagogy jiných škol a tandemovou výuku si zvolili odborní vyučující oboru diplomovaný zubní technik.

Podpora osobnostně profesního rozvoje je realizována taktéž prostřednictvím zapojení odborníků z praxe do výuky nebo prostřednictvím stáží pedagogů na odborných pracovištích Těchto uvedených aktivit se účastní odborní vyučující oboru diplomovaný nutriční terapeut a masér sportovní a rekondiční.

Kromě aktivit na podporu pedagogů se naše škola zapojila do aktivit na podporu vzdělávání žáků prostřednictvím personálního posílení o školního speciálního pedagoga, který pracuje ve škole na 0,3 úvazku a školního kariérového poradce, jenž pracuje na 0,1 úvazku.

Realizace projektu byla zahájena v září 2017 a bude ukončena v srpnu 2019.


26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
  • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky