Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Kontakt > Zaměstnanci

Zaměstnanci

Vedení školy

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.

ředitelka školy

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M207

Telefon:
+420 545 425 834

E-mail:
mkrivakova@szsbrno.cz

Kateřina Novotná

Mgr. Kateřina Novotná

zástupkyně ředitelky školy pro SOŠ

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M211

Telefon:
+420 545 425 833

E-mail:
knovotna@szsbrno.cz

Mgr. Eva Pažourková

Mgr. Eva Pažourková

zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M213

Telefon:
+420 545 425 832

E-mail:
epazourkova@szsbrno.cz

Mgr. Ivo Suchánek

Mgr. Ivo Suchánek

zástupce ředitelky školy pro SOŠ

Číslo dveří:
pracoviště Lipová – L37

Telefon:
+420 543 421 564

E-mail:
isuchanek@szsbrno.cz

PharmDr. Irena Sládková

PharmDr. Irena Sládková

zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ

Číslo dveří:
pracoviště Lipová – L42

Telefon:
+420 543 421 567

E-mail: isladkova@szsbrno.cz

Zpět na navigaci

Vedoucí oborů

Mgr. Jana Sedláková

Mgr. Jana Sedláková

vedoucí oboru AZT, DZT

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M302

Telefon:
+420 545 425 855

E-mail:
jsedlakova@szsbrno.cz

Mgr. Jana Eliášová

Mgr. Jana Eliášová

vedoucí oboru DNT, NAS

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M426

Telefon:
+420 545 425 840

E-mail:
jeliasova@szsbrno.cz

Petra_Borkovcová_profilovka2.jpg

Mgr. Bc. Petra Borkovcová

vedoucí oboru DDH, ZIS

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M134

Telefon:
+420 545 425 862

E-mail:
pborkovcova@szsbrno.cz

Mgr. Blanka Dočkalová

Mgr. Blanka Dočkalová

vedoucí oboru DOP, OCO

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M224

Telefon:
+420 545 425 848

E-mail:
bdockalova@szsbrno.cz

Mgr. Lucie Daňková

Mgr. Lucie Daňková

vedoucí oboru MAS

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M306

Telefon:
+420 545 425 838

E-mail:
ldankova@szsbrno.cz

MVDr. Petr Mráz

MVDr. Petr Mráz

vedoucí oboru DZL, LAS

Číslo dveří:
pracoviště Lipová – L18

Telefon:
+420 543 421 561

E-mail:
pmraz@szsbrno.cz

Ilona Protivínska.jpg

PharmDr. Ilona Protivínská

vedoucí oboru DFA

Číslo dveří:
pracoviště Lipová – L19

Telefon:
+420 543 421 562

E-mail:
iprotivinska@szsbrno.cz

Zpět na navigaci

Poradenské pracoviště

Mgr. Andrea Křížová

Mgr. Andrea Křížová

výchovný poradce

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M424

Telefon:
+420 545 425 853

E-mail:
akrizova@szsbrno.cz

helena_řezníčková.jpg

Mgr. Helena Řezníčková

metodik prevence

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M424

Telefon:
+420 545 425 853

E-mail:
hreznickova@szsbrno.cz

avatar

Mgr. Adéla Opočenská

speciální pedagog

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – konzultační místnost

Telefon:
+420

E-mail:

aopocenska@szsbrno.cz

Tomáš Valíček

Mgr. Tomáš Valíček

školní psycholog, pracoviště Merhautova

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – konzultační místnost

Telefon:
+420 734 312 564

E-mail:

tvalicek@szsbrno.cz

Mgr. Jolana Darmopilová

Mgr. Jolana Darmopilová

metodik prevence

Číslo dveří:
pracoviště Lipová – L19

Telefon:
+420 543 421 562

Email:
jdarmopilova@szsbrno.cz

Mgr. Eva Smutná

Mgr. Eva Smutná

výchovný poradce

Číslo dveří:
pracoviště Lipová - L18

Telefon:
+420 543 421 561

E-mail:
esmutna@szsbrno.cz

hana_mich.jpg

Mgr. et Mgr. Hana Zemková, DiS.

kariérový poradce, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Merhautova – M417

Telefon:
+420 545 425 842

E-mail:

hzemkova@szsbrno.cz

avatar

Mgr. Kristina Brtníková

kariérový poradce, učitel OP

Číslo dveří:
Pracoviště Lipová – L12

Telefon:
+420 543 421 559

E-mail:

kbrtnikova@szsbrno.cz

Zpět na navigaci

Domov mládeže

Ing. Hana Hamšíková

Ing. Hana Hamšíková

vedoucí vychovatelka

Číslo dveří:
pracoviště Domov mládeže Lipová – 203

Telefon:
+420 543 421 549
+420 720 941 043

E-mail: hhamsikova@szsbrno.cz

Jarmila Jimramovská

PhDr. Jarmila Jimramovská

metodik prevence

Číslo dveří:
pracoviště Domov mládeže Lipová

Telefon:
+420 543 421 551

E-mail: jjimramovska@szsbrno.cz

Jana Vašinová

Mgr. Jana Vašinová

kariérový poradce, vychovatelka

Číslo dveří:
Pracoviště Domov mládeže Lipová – L201

Telefon:
+420 545 421 551

E-mail:

jvasinova@szsbrno.cz

Zpět na navigaci

Ekonomické oddělení

Ing. Lenka Hašková

Ing. Lenka Hašková

ekonom školy

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M204/ pracoviště Lipová – L108

Telefon:
+420 736 473 677

E-mail:
lhaskova@szsbrno.cz

martina_zajickova.jpg

Martina Zajíčková

hlavní účetní

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M204

Telefon:
+420 545 425 845

E-mail: mzajickova@szsbrno.cz

Jarmila Klímová

Jarmila Klímová

mzdová účetní, personalistka

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M100/M109

Telefon:
+420 545 425 849

E-mail: jklimova@szsbrno.cz

zita.jpg

Zita Šuráňová, DiS.

účetní, pokladní

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M204

Telefon:
+420 545 425 845

E-mail: zsuranova@szsbrno.cz

Hana Loubová

Hana Loubová

správce budovy Merhautova

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M218

Telefon:
+420734 312 565

E-mail: spravce@szsbrno.cz

Lucie Nádeníčková

Lucie Nádeníčková

stravovací referentka, vedoucí stravovacího provozu

Číslo dveří:
pracoviště Lipová – L110

Telefon:
+420 543 421 546

E-mail:
lnadenickova@szsbrno.cz

Zpět na navigaci

Sekretariát a studijní oddělení

Hana Najmanová

Hana Najmanová

sekretářka, vedoucí studijního oddělení

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M208

Telefon:
+420 545 425 830

E-mail: hnajmanova@szsbrno.cz

Máša Cimr

Kamila Macháčková, DiS.

studijní referentka

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M209

Telefon:
+420 545 425 837

E-mail:
kmachackova@szsbrno.cz

Helena Vránová

Helena Vránová

studijní referentka

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M209

Telefon:
+420 545 425 837

E-mail: hvranova@szsbrno.cz

Karolína Fráňová

Karolina Fráňová

studijní referentka, sekretariát

Číslo dveří:
pracoviště Lipová – L41

Telefon:
+420 543 421 566

E-mail:
kfranova@szsbrno.cz

Helena Vránová

Ing. Michaela Schmidová

projektový manager

Číslo dveří:
pracoviště Merhautova – M209
úterý 9.00–13.00

pracoviště Lipová – L41
čtvrtek 9.00–13.00
dále dle domluvy

Telefon:
+420 606 051 901

E-mail: mschmidova@szsbrno.cz

Zpět na navigaci

Pracoviště Merhautova – kompletní seznam

Seznam pedagogických pracovníků pracoviště Merhautova

Zpět na navigaci

Seznam THP pracovníků na pracovišti Merhautova

Pracoviště Lipová – kompletní seznam

Seznam pedagogických pracovníků pracoviště Lipová

Zpět na navigaci

Seznam THP pracovníků na pracovišti Lipová

Domov mládeže Lipová – seznam vychovatelek

Zpět na navigaci

 
26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
  • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky