Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Škola > Spolek Merlip

Spolek Merlip

Spolek Merlip

je dobrovolným, samosprávným, nepolitickým svazkem zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova, příspěvkové organizace, kteří sdílejí společný zájem o práci Školy.

Účelem Spolku je podpora činnosti Školy, zejména:

 1. podpora výchovně-vzdělávacího procesu žáků a studentů Školy, tak aby bylo hájeno a prosazováno kvalitní vzdělávání a všestranný rozvoj osobnosti žáků a studentů Školy,
 2. podpora rozvoje kvalitních vztahů zákonných zástupců, žáků, studentů a zaměstnanců Školy,
 3. podpora studijních, sportovních, kulturních a environmentálních aktivit žáků a studentů,
 4. podpora nadaných i sociálně slabých žáků a studentů Školy na základě požadavků a doporučení Školy,
 5. podpora oceňování nejlepších žáků, studentů a absolventů Školy,
 6. pomoc při získávání materiálních a finančních prostředků pro modernizaci výuky, zlepšování školního prostředí, prezentaci a propagaci Školy.


Členem Spolku mohou být zákonní zástupci žáků či studentů Školy, zletilí žáci nebo zletilí studenti Školy, zaměstnanci Školy, pokud souhlasí se stanovami Spolku, podali přihlášku a řádně zaplatí členský příspěvek.

Členství zaniká:

 1. nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě,
 2. vystoupením člena Spolku na základě písemné žádosti člena Spolku,
 3. vyloučením člena Spolku na základě závažného porušení stanov Spolku; o vyloučení rozhodne shromáždění delegátů,
 4. zánikem statutu žáka nebo studenta Školy, a to i ve vztahu k zákonnému zástupci takového žáka či studenta Školy,
 5. zánikem Spolku.

Stanovy Spolku Merlip

Profil bankovního účtu Spolku

Fakturační údaje:
Spolek Merlip
Merhautova 590/15
613 00, Brno
IČO: 094 75 231

č. datové schránky: ezy5xc


PŘIHLÁŠKY (vyplněné) můžete přinést osobně nebo zasílejte (elektronicky či poštou) na adresu: infomerhautova@szsbrno.cz
Členský příspěvek ve výši SOŠ, ZIS Kč 400,–, VOŠ Kč 300,– (můžete přispět i více) prosím zasílejte na č. účtu:
123-2741830297/0100, do zprávy příjemci prosím uveďte: příjemní a jméno žáka/studenta, třídu. Např. Novotný Jan AZT 2.

Členové:

 1. předsedkyně Spolku Natálie Chmelová
 2. místopředsedkyně Spolku Irena Koláčná
 3. místopředseda Spolku Martina Zajíčková

Těšíme se na spolupráci.

26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
 • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky