Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Škola > Spolek Merlip

Spolek Merlip

Spolek Merlip

je dobrovolným, samosprávným, nepolitickým svazkem zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků, studentů a zaměstnanců Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova, příspěvkové organizace, kteří sdílejí společný zájem o práci Školy. Členem spolku se stávají, pokud zaplatí členský příspěvek.

Jak byly využity finanční prostředky v roce 2023 a jaký je nový rozpočet pro rok 2024 se můžete dočíst v našem březnovém newsletteru:

Newsletter Merlip 03/2024

Účelem Spolku je podpora činnosti Školy, zejména:

 1. podpora výchovně-vzdělávacího procesu žáků a studentů Školy, tak aby bylo hájeno a prosazováno kvalitní vzdělávání a všestranný rozvoj osobnosti žáků a studentů Školy,
 2. podpora rozvoje kvalitních vztahů zákonných zástupců, žáků, studentů a zaměstnanců Školy,
 3. podpora studijních, sportovních, kulturních a environmentálních aktivit žáků a studentů,
 4. podpora nadaných i sociálně slabých žáků a studentů Školy na základě požadavků a doporučení Školy,
 5. podpora oceňování nejlepších žáků, studentů a absolventů Školy,
 6. pomoc při získávání materiálních a finančních prostředků pro modernizaci výuky, zlepšování školního prostředí, prezentaci a propagaci Školy.

Členství zaniká:

 1. nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě,
 2. vystoupením člena Spolku na základě písemné žádosti člena Spolku,
 3. vyloučením člena Spolku na základě závažného porušení stanov Spolku; o vyloučení rozhodne shromáždění delegátů,
 4. zánikem statutu žáka nebo studenta Školy, a to i ve vztahu k zákonnému zástupci takového žáka či studenta Školy,
 5. zánikem Spolku.

Stanovy Spolku Merlip

Členové výboru Spolku:

předsedkyně – Natálie Chmelová

1. místopředsedkyně – Irena Koláčná

2. místopředsedkyně a pokladní – Martina Zajíčková

Profil bankovního účtu Spolku

Fakturační údaje:
Spolek Merlip
Merhautova 590/15
613 00, Brno
IČO: 094 75 231

č. datové schránky: ezy5xc

Členský příspěvek pro školní rok 2024/25 byl stanoven na 500 Kč.

Možnosti úhrady:

 1. platba na bankovní účet: 123-2741830297/0100, do zprávy příjemci prosím uveďte: příjmení a jméno žáka/studenta, třídu. Např. Novotný Jan AZT 2,
 2. prostřednctvím QR kódu:

Merlip Kč 500.PNG

     3. Platbou na pokladně školy, Merhautova 15, paní Martině Zajíčkové (pokladní Spolku).

S žádostmi o čerpání financí z rozpočtu spolku se obracejte na členy výboru, případně ředitelku školy.

Revizorem Spolku byla na shromáždění delegátů zvolena paní Irena Koláčná. Můžete se na ni obracet s dotazy k činnosti Spolku a ohledně kontroly čerpání rozpočtu.

Těšíme se na spolupráci.

26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
 • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky