Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Škola > Spolek Merlip

Spolek Merlip

Spolek Merlip

je dobrovolným, samosprávným, nepolitickým svazkem zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Brno, Merhautova, příspěvkové organizace, kteří sdílejí společný zájem o práci Školy.

Účelem Spolku je podpora činnosti Školy, zejména:

 1. podpora výchovně-vzdělávacího procesu žáků a studentů Školy, tak aby bylo hájeno a prosazováno kvalitní vzdělávání a všestranný rozvoj osobnosti žáků a studentů Školy,
 2. podpora rozvoje kvalitních vztahů zákonných zástupců, žáků, studentů a zaměstnanců Školy,
 3. podpora studijních, sportovních, kulturních a environmentálních aktivit žáků a studentů,
 4. podpora nadaných i sociálně slabých žáků a studentů Školy na základě požadavků a doporučení Školy,
 5. podpora oceňování nejlepších žáků, studentů a absolventů Školy,
 6. pomoc při získávání materiálních a finančních prostředků pro modernizaci výuky, zlepšování školního prostředí, prezentaci a propagaci Školy.


Členem Spolku mohou být zákonní zástupci žáků či studentů Školy, zletilí žáci nebo zletilí studenti Školy, pokud souhlasí se stanovami Spolku, podali přihlášku a řádně zaplatí členský příspěvek.

Členství zaniká:

 1. nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě,
 2. vystoupením člena Spolku na základě písemné žádosti člena Spolku,
 3. vyloučením člena Spolku na základě závažného porušení stanov Spolku; o vyloučení rozhodne shromáždění delegátů,
 4. zánikem statutu žáka nebo studenta Školy, a to i ve vztahu k zákonnému zástupci takového žáka či studenta Školy,
 5. zánikem Spolku.

Stanovy Spolku Merlip

Profil bankovního účtu Spolku

Fakturační údaje:
Spolek Merlip
Merhautova 590/15
613 00
IČO: 094 75 231


PŘIHLÁŠKY (vyplněné) můžete přinést osobně nebo zasílejte (elektronicky či poštou) na adresu: infomerhautova@szsbrno.cz
Členský příspěvek ve výši 200,– Kč (můžete přispět i více) prosím zasílejte na č. účtu:
123-2741830297/0100, do zprávy příjemci prosím uveďte: příjemní a jméno žáka/studenta, třídu. Např. Novotný Jan AZT 2.

Zakládající členové:

 1. předsedkyně Spolku Iveta Nováková
 2. místopředsedkyně Spolku Noemi Ponticelli
 3. místopředseda Spolku Martin Kubát

Těšíme se na spolupráci.

26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
 • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky