Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Studenti > Maturitní zkouška

Maturitní zkouška


PODOBA MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit všechny povinné zkoušky obou těchto částí.

Ve společné části koná žák dvě povinné zkoušky – 1. český jazyk a literatura a 2. cizí jazyk nebo matematika. V této části může žák konat maximálně dvě nepovinné zkoušky, a to z cizího jazyka (jiného než v povinné části) nebo matematiky.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou zkoušky komplexní, tj. skládají se ze tří částí (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška), zkouška z matematiky má podobu didaktického testu. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky, koná opravnou zkoušku pouze z té části, v níž neuspěl.

V profilové části koná žák 2 – 3 povinné zkoušky a maximálně 2 nepovinné zkoušky, které stanoví ředitel školy podle příslušného oboru vzdělání.

Informace o státní maturitní zkoušce najdete na:

http://www.novamaturita.cz/


Naposledy změněno: 16. 5. 2020 8:10

26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
  • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky