Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Škola > Projekty školy > Erasmus +

Erasmus +Odborné zahraniční stáže studentů a pedagogů

  • 2020-1-CZ01-KA102-077825 Odborná zahraniční praxe studentů a pedagogů 2020
  • 2019-1-CZ01-KA102-060817 Odborná zahraniční praxe ve zdravotnictví pro žáky a pedagogy
  • 2016-1- CZ01-KA102- 023349 Odborná zahraniční praxe 2016, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova, příspěvková organizace
  • SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova, příspěvková organizace
    2015-1-CZ01-KA102-013650
  • Odborné stáže pro studenty středních škol a dospělé odborníky
    2014-1-CZ01-KA102-001034

Erasmus +

Spolufinancováno Evropskou unií

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

V rámci projektu Erasmus+ odjíždějí nejlepší studenti z každého oboru naší školy na měsíční zahraniční odbornou stáž do Itálie, Španělska nebo Německa. Praxi předchází 40 hodinová jazyková a kulturní příprava v angličtině (italštině, španělštině nebo němčině). Studenti jsou vybírání na základě dobrých studijních výsledků a odborných dovedností, odpovídajících jazykových a komunikačních schopností a aktivní účasti na školních akcích.

Realizace projektu je součástí dlouhodobých aktivit školy v oblasti mezinárodní spolupráce a projektových aktivit. Plánem školy je dosahovat co nejvyššího podílu studentů absolvujících odbornou zahraniční stáž přímo ve specializovaných zařízeních. V posledních letech máme průměrně 15% účast studentů na praxi v zahraničí.

Cílem projektu je přispět k rozvoji a zlepšení praktických a odborncých dovedností v oboru vzdělávání, získání praktických zkušeností a poznatků, nových a inovativních přístupů a příkladů dobré praxe ze zahraničí. Cílem je rozvíjet u studentů jazykovou vybavenost, komunikační dovednosti, samostatnost, pracovitost, flexibilitu a spolehlivost.

O projektu 2016 v brněnském měsíčníku Severník (strana 8)

 Erasmus + 1 Erasmus + Erasmus + er1.jpg er2.jpg  Erasmus+ er2.jpg Erasmus+ Erasmus+


26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
  • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky