Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Výsledky přijímacího řízení SZŠ

 

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení oborů SZŠ:                   

 

I. kolo - výsledkové listiny:

Asistent zubního technika   - výsledky 1. kolo PŘ - přijatí 
                                                            - výsledky 1. kolo PŘ - pořadí

                                                          - výsledky 1. kolo PŘ NÁHRADNÍ TERMÍN - přijatí
                                                          - výsledku 1. kolo PŘ NÁHRADNÍ TERMÍN - pořadí

Laboratorní asistent  - výsledky 1. kolo PŘ - přijatí 
                                               - výsledky 1. kolo PŘ - pořadí

                                              - výsledky 1. kolo PŘ NÁHRADNÍ TERMÍN - přijatí
                                              - výsledku 1. kolo PŘ NÁHRADNÍ TERMÍN - pořadí


Masér sportovní a rekondiční  - výsledky 1. kolo PŘ - přijatí 
                                                                  - výsledky 1. kolo PŘ - pořadí

                                                                  - výsledky 1. kolo PŘ NÁHRADNÍ TERMÍN - přijatí
                                                                 - výsledku 1. kolo PŘ NÁHRADNÍ TERMÍN - pořadí       

Nutriční asistent  - výsledky 1. kolo PŘ - přijatí 
                                       - výsledky 1. kolo PŘ - pořadí

                                        - výsledky 1. kolo PŘ NÁHRADNÍ TERMÍN - přijatí
                                        - výsledku 1. kolo PŘ NÁHRADNÍ TERMÍN - pořadí 

Oční optik  - výsledky 1. kolo PŘ - přijatí 
                        - výsledky 1. kolo PŘ - pořadí

Zubní instrumentářka  - výsledky 1. kolo PŘ - přijatí 
                                                  - výsledky 1. kolo PŘ - pořadí

                                                  - výsledky 1. kolo PŘ NÁHRADNÍ TERMÍN - přijatí
                                                  - výsledku 1. kolo PŘ NÁHRADNÍ TERMÍN - pořadí 

 

Poučení pro přijaté a nepřijaté uchazeče 

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí (tedy od 19. 5. 2023 v případě náhradního termínu přijímacího řízení), musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo uchazeč starší 18 let potvrdit úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku na studijní oddělení školy. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v zákonné lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek musí být podepsaný uchazečem i zákonným zástupcem (u uchazeče mladšího 18 let). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.  Pokud uchazeč neobdržel zápisový lístek ve své základní škole, může si jej vyzvednout na odboru školství příslušného krajského úřadu.
Současně se zápisovým lístkem odevzdají zájemci o ubytování v Domově mládeže Lipová přihlášku k ubytování. Uchazečům, kteří odevzdají zápisový lístek, budou e-mailem zaslány důležité informace k nástupu na naši školu.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí se podává na ředitelství školy do 3 pracovních dnů po převzetí písemného rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí a zápisové lístky můžete podávat v pracovních dnech po - čt 8.00–15.00 hod., pá 8.00–13.00 hod.

 

 

                                

26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
  • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky