Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Škola > Projekty školy > Do Světa 2023

Do Světa 2023SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání svých žáků. V případě odborných stáží žáků je cílem především přispět k rozvoji a zlepšení jejich praktických a odborných dovedností v oboru jejich vzdělávání, získávání praktických zkušeností a poznatků, nových a inovativních přístupů.

Náplň projektu:

 • Stínování problematiky optické odbornosti na Slovensku, v Rakousku a v Německu.
 • Porovnání kompetencí absolventů oboru oční optik a diplomovaný oční optik a jejich uplatněním v praxi v komerční sféře i ve zdravotnictví, spolupráce optického a zdravotnického týmu.
 • Srovnání způsobu organizace teoretického i praktického vyučování a způsobu hodnocení studentů
 • Srovnání materiálního a technického vybavení ve vzdělávání teoretických a praktických předmětů. Vznikne video využitelné v odborných předmětech.
 • Výměna teoretických znalostí a praktických dovedností ve specifické oblasti metodiky vzdělávání budoucích očních optiků a srovnání metod, forem a rozsahu vzdělávání v odborných předmětech.
 • Realizací projektu vznikne studijní materiál do odborných předmětů a předmětu anglický jazyk příp. v jazyce německém a využití Content and Language Integrated Learning (CLIL) přístupu ve vzdělávání.
 • Zdokonalení jazykové vybavenosti studentů v odborné oblasti.
 • Diskuse o nových trendech oboru oční optik a zvýšení schopnosti odborné komunikace.
 • Srovnání uplatnění absolventů na trhu práce v České republice, na Slovensku, v Rakousku a v Německu.
 • Seznámení s možnostmi dalšího vzdělávání (celoživotní vzdělávání) na Slovensku, v Rakousku a v Německu.
 • Uplatnění našich absolventů očních optiků a diplomovaných očních optiků v zemích EU.

26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
 • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky