Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Úřední deska

Úřední deska


Veřejné zakázky

Datová schránka

ID datové schránky: dhvyfqq

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Kategorie:


Úřední dokumenty

Adresa pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě

Ředitelství školy:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, Merhautova 590/15, 613 00 Brno

Pracoviště Merhautova 590/15, 1. patro, infomerhautova@szsbrno.cz 

Pracoviště Lipová 232/18, 2. patro, infolipova@szsbrno.cz

Podatelna se nachází na sekretariátech školy obou pracovišť, úřední hodiny jsou každý všední den od 8.00 do 14.00 hod.

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě

Škola přijímá dokumenty v digitální podobě ve formátech:

 • PDF/A (ISO 19005),
 • Fo/zfo (602XML Filler dokument),
 • TXT,
 • RTF,
 • Odt (Open Document Text),
 • Ods (Open Document Spreadsheet),
 • Odp (Open Document Presentation),
 • DOC/DOCX,
 • XLS/XLSX,
 • PPT/PPTX,
 • HTM/HTML,
 • PNG (ISO/IEC 15948),
 • TIF/TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
 • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
 • MPEG-2 (ISO/IEC 13818),
 • MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
 • GIF,
 • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
 • WAV, PCM,
 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
 • datové zprávy na technických nosičích dat typu CD, DVD a paměťové médium USB. CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660. Paměťové médium USB musí mít systém souborů FAT32 nebo NTFS

Podání v elektronické podobě lze činit dle těchto právních předpisů:

 • podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem - za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno způsobem uvedeným v předchozím odstavci, může být učiněno i jinými technickými prostředky, tzn. např. elektronicky bez použití zaručeného elektronického podpisu

Potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, potvrdí pracovník podatelny odesílateli její doručení.

Součástí zprávy potvrzující doručení je:

 • datum a čas doručení datové zprávy s uvedením hodiny a minuty, popřípadě sekundy,
 • text průvodní části datové zprávy (průvodní text mailu bez příloh)

Zjištění závad u přijatého podání

Pokud je škole dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí škola odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se škole zařízení ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, škola dokument nezpracovává. Škola také nezpracovává dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
 • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky