Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Škola > Projekty školy

Projekty školy


Škola se dlouhodobě zapojuje do projektů spolufinancovaných EU. Při řešení projektů spolupracuje s vysokými školami, ostatními zdravotnickými školami z celé republiky a dalšími subjekty jako např. Rezekvítek, Nadační fond dětské onkologie.

Štítky:Zkvalitnění vzdělávání na SOŠ a VOŠ II

Více

Publikováno 10. 3. 2020 9:34

MRKEV (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)

Dlouhodobý celostátní program, který je koordinován sítí středisek Pavučina od roku 2001. V současné době zahrnuje 673 ZŠ a SŠ ve 14 krajích. Cílem dlouhodobého celorepublikového projektu je vytváření funkčních regionálních systémů školní a mimoškolní ekologické výchovy a vzdělávání.

Více

Publikováno 7. 5. 2019 13:12

Erasmus +

V rámci projektu Erasmus+ odjíždějí nejlepší studenti z každého oboru naší školy na měsíční zahraniční odbornou stáž do Itálie, Španělska nebo Německa. Praxi předchází 40 hodinová jazyková a kulturní příprava v angličtině (italštině, španělštině nebo němčině). Studenti jsou vybírání na základě dobrých studijních výsledků a odborných dovedností, odpovídajících jazykových a komunikačních schopností a aktivní účasti na školních akcích...

Více

Publikováno 9. 1. 2019 16:23

Zdravě a bezpečně v JMK

Cílem projektu bylo rozšířit a obohatit spektrum metod a forem výuky v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví s cílem motivovat žáky škol a školských zařízení ke vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy v Jihomoravském kraji. Projekt realizovala Lipka, naše škola se projektu účastnila jako partner. Projekt byl realizován od září 2014 do července 2015.

Více

Publikováno 9. 1. 2019 16:15

PharmAround

Cílem projektu je vytvoření edukační platformy, která propojí partnery na úrovni institucí terciárního vzdělávání, výzkumných a zdravotnických zařízení, soukromého sektoru a smluvních výzkumných organizací zajišťujících celý životní cyklus léčiva včetně klinických hodnocení.

Více

Publikováno 9. 1. 2019 16:11

Krtek

Každoročně pro Nadační fond dětské onkologie pořádáme Dny s Krtkem. Je možné absolvovat masáže, ochutnat dobroty od nutričních asistentů nebo navštívit laboratoře optiků. Díky těmto aktivitám a prodejem drobných propagačních předmětů podporujeme NFDO Krtek. Cílem NFDO Krtek je rozšiřovat možnosti léčby a zabezpečovat komplexní podporu péče o onkologicky nemocné děti na Klinice dětské onkologie FN Brno v průběhu samotné léčby i po jejím ukončení.

Více

Publikováno 9. 1. 2019 15:37

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

Výzva číslo 02-16-011 z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 výzvy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik.

Více

Publikováno 9. 1. 2019 15:33

Zkvalitnění vzdělávání na SOŠ a VOŠ

Více

Publikováno 9. 1. 2019 15:33

Inovace VOV – zdravotnická oblast

Více

Publikováno 9. 1. 2019 15:32


26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
  • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky