Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Studenti > Maturitní zkouška

Maturitní zkouška


PODOBA MATURITNÍ ZKOUŠKY

Na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky došlo ke změnám v podobě maturitní zkoušky. Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

   Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů.
   Profilová část se skládá jednak z písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z písemné práce a ústní zkoušky z cizího jazyka, pokud si jej žák ve společné části zvolil, jednak z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek, které stanoví ředitel školy podle příslušného oboru vzdělání.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Více informací o maturitní zkoušce najdete na: https://maturita.cermat.cz

Kategorie:


26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
  • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky