Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Škola > Klub přátel školy

Klub přátel školy

Obecně prospěšná společnost se sídlem při SZŠ a VOŠZ v Brně

Dovolte nám, abychom vám představili Klub přátel školy, o.p.s., který zcela dobrovolně pracuje ve prospěch studentů Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně na pracovištích Merhautova a Lipová.

Tento klub je obecně prospěšnou společností a vznikl jako nástupnická organizace nadace Agnes. Statutárním orgánem Klubu je správní rada, která má šest členů a dozorčí rada, která má členy tři. V čele Klubu přátel školy, o.p.s., je Mgr. Helena Koudelková. Všichni členové správní i dozorčí rady vykonávají tuto činnost ve svém volném čase, bez jakékoliv finanční zainteresovanosti.

Členové správní rady člen od:
Mgr. Helena Koudelková 1 .2. 2016
Mgr. Jana Zelená 9. 1. 2019
Mgr. Kateřina Novotná 19. 2. 2012
PhDr. Jarmila Jimramovská 19. 2. 2012
Iveta Nováková 9. 1. 2019
Mgr. Markéta Bašová 12. 3. 2014

 

Členové dozorčí rady člen od:
Bohdana Přichystalová 1. 2. 2016
Milada Koukalová 19. 5. 2010
Helena Vránová 1. 2. 2016

Klub přátel školy poskytuje výchovně vzdělávací služby studentům školy. Cílem těchto služeb je všestranná podpora a rozvoj etických hodnot všech žáků SZŠ a VOŠZ. Posláním klubu je podpora vybraných školních i mimoškolních aktivit, mezinárodní spolupráce v rámci jednotlivých studijních oborů. Neméně důležitá je i propagace školy doma i v zahraničí.

Klub přátel školy poskytuje výchovně vzdělávací služby studentům školy. Cílem těchto služeb je všestranná podpora a rozvoj etických hodnot všech žáků SZŠ a VOŠZ. Posláním klubu je podpora vybraných školních i mimoškolních aktivit, mezinárodní spolupráce v rámci jednotlivých studijních oborů. Neméně důležitá je i propagace školy doma i v zahraničí.

Klub přátel školy, o.p.s., nemá ekonomickou činnost a jediným zdrojem příjmu jsou sponzorské dary jak finanční, tak materiální. Bohužel, v posledních letech je velký problém získat pro náš program sponzory a jen díky příspěvkům rodičů můžeme naši činnost realizovat. Z Vašich finančních příspěvků dotujeme například nákup literatury do školní knihovny, nákup sportovního vybavení, propagaci školy, vypomáháme studentům, kteří se ocitli v mimořádně složité finanční situaci či oceňujeme studenty za příkladnou práci. Poskytujeme finanční příspěvek na seznamovací a sportovní kurzy, volnočasové aktivity při Domově mládeže Lipová, dále přispíváme na nákup materiálu pro zájmové kroužky, dotujeme besedy a přednášky určené studentům, poskytujeme finanční příspěvek na divadelní představení, také přispíváme na organizaci maturitních zkoušek a absolutorií.

Klub přátel školy, o.p.s. spolu s ředitelstvím SZŠ a VOŠZ přivítá váš zájem o školu, práci klubu, jsme otevřeni vašim připomínkám a námětům.

Vzájemná komunikace může probíhat prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo písemně na adresu (viz. níže). Pokud máte zájem se s námi osobně setkat, jsme vám k dispozici.

Vyzýváme všechny přátele školy k aktivní spolupráci s klubem a prosíme, kontaktujte nás! Je v zájmu nás všech, aby budoucí zdravotničtí pracovníci měli co největší praktické dovednosti a teoretické znalosti, které dnes mohou plně uplatnit doma i v zahraničí, a tím reprezentovat kvalitní výuku a dobré jméno školy.

Mgr. Helena Koudelková, předsedkyně

  • pdfNávrh rozpočtu 2019
  • pdfZpráva o hospodaření KPŠ za rok 2018
  • pdfVýroční zpráva 2018

Kontakt:

Klub přátel školy
při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické
Merhautova 15, 613 00 Brno
Telefon: +420 545 576 263
Fax: 545 574 187
E-mail: klub@szsmerh.cz
Bankovní spojení: 1350510339/0800
IČO: 255 286 61

26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
  • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky