Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Škola > Aktuality

Aktuality


 

Štítky:Náhradní termín přijímacích zkoušek 2024

Datum konání: 29. 4. 2024 - 2. 5. 2024

Přijímací řízení

Ve dnech 29. a 30. dubna 2024 probíhá náhradní termín jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka a 2. května 2024 náhradní termín zkoušky manuální zručnosti pro obor asistent zubního technika. Uchazečům, kteří ve stanovené lhůtě omluvili svoji neúčast v řádném termínu, byly pozvánky zaslány prostřednictvím systému DIPSY.

Více

Publikováno 26. 4. 2024 14:28

Třídní schůzky a pohovorové hodiny

Datum konání: 10. 4. 2024

Schůzka rodičů

Zveme rodiče a zákonné zástupce na třídní schůzky a pohovorové hodiny, které se konají na obou pracovištích školy ve středu 10. dubna 2024. Od 16.30 proběhnou schůzky jednotlivých tříd v učebnách, po jejich skončení následují do 18.00 pohovorové hodiny.

Více

Autor: zástupkyně pro střední školu Publikováno 23. 2. 2024 13:06

Výsledky 1. kola přijímacího řízení VOŠ

Zveřejňujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ ... (po rozkliknutí více informací)

Více

Publikováno 27. 6. 2024 20:29

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obory DFA, DNT a DZL

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obory Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný nutriční terapeut (denní i kombinovaná forma vzdělávání) a Diplomovaný zdravotní laborant ... po rozkliknutí podrobnější informace.

Více

Publikováno 27. 6. 2024 13:10

Úřední hodiny během hlavních prázdnin

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost během hlavních prázdnin na obou pracovištích jsou každou středu od 9.00 do 11.00 hodin.

Více

Publikováno 25. 6. 2024 11:22

Náhradní a opravný termín maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií

Přijímací řízení

Ředitelka školy stanovila náhradní a opravné termíny maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií. Přehled termínů najdete po otevření aktuality.

Více

Publikováno 20. 6. 2024 8:08

Informace pro zákonné zástupce nově nastupujících žákyň do 1. roč. ve šk. roce 2024/2025

V případě zájmu o ubytování v domově mládeže Lipová 16 nám zašlete co nejdříve od oznámení přijetí na školu přihlášku k ubytování. Najdete ji na těchto webových stránkách pod odkazem domov mládeže. Originál vyplněné přihlášky zašlete, nebo doručte osobně na adresu našeho domova nebo školy. Termín pro podání přihlášky je 31. 5. 2024. Rozhodnutí o přijetí do domova mládeže obdržíte na informativní schůzce rodičů žákyň 1. ročníků v červnu 2024.

Více

Publikováno 13. 5. 2024 7:54

Přihlášky na VOŠ do 31. května 2024

Upozorňujeme zájemce o studium na VOŠ, že probíhá příjem přihlášek ke studiu. Termín podání pro 1. kolo přijímacího řízení je pro všechny obory do 31. května 2024. Přihlášky můžete posílat poštou nebo doručit osobně v úředních hodinách na sekretariát příslušného pracoviště (Merhautova 15, Lipová 18). Podrobnější informace najdete v sekci Uchazeči. Více...

Více

Publikováno 19. 4. 2024 10:49

Přijímací zkoušky 2024

Přijímací řízení

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka se koná ve dnech 12. a 15. dubna 2024. Žádáme uchazeče, aby si řádně zkontrolovali na pozvánce termín konání přijímací zkoušky a místo konání (ulice Merhautova, Lipová)! Prosíme, aby se uchazeči dostavili do budovy školy v čase 7.45 – 8.15 a přinesli si s sebou vytištěnou pozvánku k přijímací zkoušce. Upozorňujeme na silný dopravní provoz v Brně a...

Více

Publikováno 5. 4. 2024 11:35

Ples 2024

25. 1. 2024 proběhl v KC Babylon reprezentační ples školy. Výjimečně letos plesu předcházelo šerpování maturitních ročníků OCO, NAS, MAS i závěrečného ročníku ZIS. Více...

Více

Publikováno 23. 2. 2024 12:59


26. 11. 2019
23. 1. 2020
den otevřených dveří (11–17 hodin) do 1. 3. 2020podání přihlášek ke vzdělávání
  • 14. 4. a 15. 4. 2020jednotná zkouška z českého jazyka a matematiky